Termeni și condiții

 Denumire: Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS

 Sediu social: Bulevardul Decebal nr.11, bloc S14, sector 3, București

 CUI: 26597213

 E-mail: contact@proedus.ro

 Telefon: 0310699531

 

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE CENTRULUI EDUCAȚIONAL – EXPLORATORIUM

 

 1. Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS, numit în continuare PROEDUS, este un serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanţat din subvenţii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti si din venituri proprii. Sediul social al PROEDUS se află la imobilul situat în Bulevardul Decebal nr.11, bloc S14, parter, sector 3, București, cod postal 030963.
 2. PROEDUS este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 266/2009. PROEDUS este organizat şi funcţionează în baza Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu toate modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului Intern, precum şi a celorlalte acte aplicabile în materie.
 3. Grupul țintă al PROEDUS este format din preșcolari și elevi cu vârste de până la 20 de ani, in addendum fiind considerat grup țintă și: cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, părinții, bunicii și orice susținători legali ai minorilor.

 

EFECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

 1. Acești Termeni și condiții generale („TCG” sau „Termenii și condițiile”) sunt reguli generale care guvernează relațiile dintre PROEDUS și toți participanții la activitățile sale. Versiunea actuală a acestor TCG-uri este publicată pe site-ul www.proedus.ro și/sau www.hubproedus.ro („Site-uri web”) și plasată la fizic în format letric în recepția din Bulevardul Decebal nr.11, sector 3, București. PROEDUS își rezervă dreptul de a modifica TCG-urile periodic, iar modificările vor intra în vigoare de la publicarea TCG-urilor modificate pe site-urile Web. Participanții sunt sfătuiți să ia la cunoștință, să verifice și să se familiarizeze cu aceste TCG-uri. Neconsultarea TCG- urilor de către participanții la activități nu poate fi folosită de către aceștia ca și scuză pentru a se indrepta impotriva Cinema City pentru neluarea la cunoștință a TCG.

 

 1. Prin achiziționarea/ achitarea unor valori în bani către PROEDUS pentru orice activitate, participantul este de acord să respecte prevederile acestor TCG-uri., rezervări de locuri și Politica de confidențialitate.

 

 1. Este important de reținut că în cazul achiziționării online a tichetelor de participare, prin bifarea butonului de acceptare de pe site, clientul confirmă că a citit cu atenție TCG-urile, a înțeles conținutul acestora, le acceptă și se angajează să cumpere serviciiîn conformitate cu și prin respectarea acestor reguli.

 

 1. Prin achiziționarea de servicii în varianta fizică la casieria din Bulevardul Decebal nr.11, bloc S14, sector 3, beneficiarul/ participantul confirmă că a citit cu atenție TCG-urile disponibile fie online, fie fizic, a înțeles conținutul acestora, le acceptă și se angajează să achite valorile prezentate în concordanţă cu și în conformitate cu aceste reguli.

 

 1. Achitarea de taxe/ valori bănești este condiționată de disponibilitate. PROEDUS nu se obligă și nu va fi responsabil în cazul în care taxele pentru servicii nu sunt disponibile pentru o participare specifică la o dată și oră stabilită.

 

 1. Este responsabilitatea participantului să verifice dacă detaliile de pe documentele primite, dacă acestea sunt corecte și se potrivesc (locația, data și ora acțiunii la care participă), deoarece PROEDUS nu are obligația de a corecta erorile participanților după ce taxele pentru servicii au fost achitate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres in prezentele, acestea fiind incorecte, nu pot fi schimbate sau rambursate.

 

 1. PROEDUS nu este responsabil pentru conținuturile afișate în locațiile sale de către terți. Deși PROEDUS încearcă întotdeauna să furnizeze informații corecte și actualizate, nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile acestora.

 

 1. Mărcile comerciale și siglele afișate pe site-ul web și in incintele proprii sunt deținute de PROEDUS sau de terțe părți. Participantul nu are voie să utilizeze aceste mărci comerciale și logo-uri fără acordul scris al PROEDUS sau al terților deținători. Utilizarea abuzivă a acestor marci si sigle reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și va fi sancționată conform legii.

 

VÂNZĂRI ȘI TAXELE PENTRU SERVICII

 1. Activitățile oferite de PROEDUS sunt un serviciu oferit contra cost de către, iar participanții trebuie să achite un tarif stabilit și comunicat în prealabil pentru a-l utiliza, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste TCG-uri. Tarifele pentru servicii ale PROEDUS cuprind toate taxele legale. Toate taxele sunt în lei românești/RON. Prețurile afișate sunt prețurile finale, inclusiv toate taxele și impozitele, cu excepția celor pentru serviciile online la care se adăugă taxa administrativă pentru achiziționările și rezervările online - care vor fi detaliate în Termenii și condițiile de achiziție online. PROEDUS nu își asumă răspunderea de comisioane ulterioare percepute de către unitățile bancare și nici de eventualele conversii valutare percepute de către terțe persoane.

 

 1. Participantul este responsabil de a avea cu el tichetele achitate și de a le putea prezenta pentru acces. Tichetele pot fi transferate doar pentru intervalul și ora rezervării pentru care s-a achitat.

 

 

 

 1. Accesul în spațiile PROEDUS va fi permis de PROEDUS exclusiv pe baza:

-   tichetelor pentru servicii la recepția din Bld decebal nr.11, bl. S14, sector 3; 

-    tichetelor pentru servicii emise la casierie, achitate în numerar sau cu cardul bancar;  

 

 1. Tichetele pentru servicii pot varia în funcție de serviciile oferite. Plățile curente sunt listate pe site-ul web și la recepția din Bld. Decebal nr.11, sector 3, București. Tichetele pentru servicii pot fi modificate de PROEDUS în orice moment, cu condiția ca noile prețuri să fie listate pe site-ul web și fizic. Accesul este gratuit pentru: copiii cu vârste cuprinse între 0 - 3 ani , persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, copiii aflați în centre de plasament/ apartamente de tip rezidențial sau orice formă de plasament și protecție pentru copii.Pentru rezervări de grup vă rugăm să transmiteți un e-mail pe adresa contact@proedus.ro !
 1. După emiterea unei dovezi de participare, nu este permisă nicio corecție sau înlocuire a participării, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste TCG. În acest sens, cerem participanților să fie diligenți la achiziționarea serviciilor și să ia în considerare, în avans, filmul, ziua și ora participării dorite.

 

 1. Fiecare participare achitată dă dreptul titularului său la o singură vizită și numai pentru participarea marcată pe confirmare, la data și în orele specificate pe acesta și în spațiul ales. Durata vizitei participantului este limitată la durata sesiunii/participării în cauză. Imediat după încheierea participării, beneficiarul este obligat să părăsească spațiul.

 

 1. Pentru eliminarea îndoielilor, prețul include dreptul de a participa la o singură acțiune și nu include niciun serviciu/produs suplimentar sau orice alt articol sau echipament (cu excepția cazului în care se menționează altfel în mod specific în acești Termeni și condiții).

 

 1. Participantul trebuie să păstreze dovezile de cumpărate până la sfârșitul participării. PROEDUS nu este responsabil pentru confirmările de plată pierdute, furate, distruse sau deteriorate și nu este obligat să reediteze sau să restituie prețul plătit pentru acestea sau pentru a oferi orice alt fel de compensație pentru astfel de cazuri. Nicio cerere pentru un astfel de serviciu nu va fi acceptată, indiferent de circumstanțele pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării.

 

 1. Angajații PROEDUS pot refuza accesul persoanelor fără dovezi valide pentru participarea respectivă, dacă acestia au participare confirmată pentru o altă locație, oră, interval precum și persoanelor care prezintă dovezi deteriorate, rupte, ilizibile sau manipulate în vreun fel sau falsificate. În cazul clienților recalcitranți,PROEDUS poate solicita ajutor de la serviciile de pază proprii și/sau de la forțele de ordine publică (poliție, jandarmerie, etc).

 

 1. 21. În cazul încetării, anulării sau reprogramării activității, din motive tehnice sau din orice alt motiv atribuibil exclusiv PROEDUS sau părților terțe, la alegerea acestuia:
 • clientului i se va acorda o altă participare la o altă dată;

sau

 • tichetul de servicii va fi validat pentru o altă dată la aceeași activitate sau a unei alte activități, în conformitate cu programul de participare comunicat în prealabil.

 

 1. În cazurile de mai sus, PROEDUS nu va plăti participantului alte despăgubiri sau daune decât cele prezentate.

 

 1. În cazul întreruperii, anulării sau reprogramării activității din motive tehnice sau de altă natură (cum ar fi întreruperile de curent, incendiu, evacuare forțată din locație, incendiu fals sau alte tipuri de alarme care necesită evacuare, exerciții de siguranță făcute de către autorități, accidente de orice fel și orice alte incidente care opresc participarea) care nu pot fi atribuite și care nu depind de PROEDUS, instituția poate decide, la propria sa latitudine, ce se întamplă cu participarea întreruptă sau anulată.

 

 1. Forța majoră înseamnă orice eveniment sau apariție a unui eveniment care nu a putut fi anticipat de PROEDUS în prealabil, și care a determinat încetarea sau anularea participării (cum ar fi războiul, grevele, revoltele, blocajele sau alte tulburări la locul de muncă, incendiu, inundații, restricții de utilizare a transportului, combustibilului sau a energiei, rechizițiile, lipsuri de materiale, sau transport sau a forței de muncă, restricții impuse de autorități sau de proprietarul spațiului sau orice altă cauză care nu poate fi controlată de PROEDUS). În cazul condițiilor meteorologice extreme, PROEDUS își rezervă dreptul de a anula vizionarea și de a oferi o dată alternativă pentru vizionarea de film.

 

 1. 27. Achiziționarea unor servicii dă dreptul participantului să viziteze o singură dată.

 

 1. 28. Dacă, după achiziționarea unor servicii, participantul refuză să participe, renunță la participare sau nu își folosește locul, PROEDUS nu va rambursa valoarea și nici nu va plăti nicio compensație.

 

 1. 29. În cazul în care clientul are vreo reclamație în legătură cu calitatea activității, locul și/sau condițiile de participare,participantul trebuie să anunțe imediat responsabilul de zonă despre astfel de probleme sau se poate adresa în scris la adresa contact@proedus.ro .

 

 1. 30. PROEDUS poate emite în orice moment, prin decizia Directorului, gratuități, în conformitate cu condițiile descrise. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să verificați reglementările respective.

 

PLĂȚI ONLINE / FIZICE ȘI REZERVAREA LOCURILOR

 1. 31. PROEDUS oferă participanților săi posibilitatea cumpărării online și rezervării de locuri, prin intermediul site-ului web www.ro .

 

31.1 Plata va fi redirecționată pe platforma https://netopia-payments.com/ și participantul, prin efectuarea plății, va fi de acord cu întregul conținut  de politici și reglementări disponibile pe siteurile: www.proedus.ro, www.hubproedus.ro și al platformei de procesare  plăților.

31.2 Plata va fi realizată prin următoarele moduri:

 • În numerar la casieria PROEDUS;
 • Cu cardul prin terminal POS la casieria PROEDUS;
 • Online pe site-ul www.hubproedus.ro prin intermediul unui procesator de plăți;

31.3 Tichetele de acces/ Tarifele deja achitate nu pot fi rambursate, ci doar reprogramate în limita locurilor pe care le deține la data și ora dorită.  Reprogramarea posibilă poate fi realizată cu cel puțin 72 ore înainte.     

 

 1. Prezentele TCO-uri fac parte din Contractul de cumpărare online dintre PROEDUS și fiecare participant va fi obligat de regulile menționate mai sus din momentul în care a bifat butonul „Accept” de lângă câmpul „Am citit și sunt de acord cu Termenii și condițiile PROEDUS” și a urmat toți pașii pentru vânzarea și rezervarea locurilor de pe site-ul proedus. Achiziționarea online pentru o participare este considerată un contract pentru furnizarea de servicii de activități de agrement, prin care PROEDUS se angajează să furnizează acest serviciu la un anumit moment sau într-o anumită perioadă și, ca atare, proedus nu se poate retrage din contract după cum este prevăzut în articolul 16 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu comercianții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

 

 1. Toate prețurile menționate sunt în lei românești/RON. PROEDUS își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a modifica din când în când prețurile, la propria latitudine. Achizițiile deja cumpărate nu vor fi afectate de schimbarea prețului. Prețurile prezentate sunt prețurile finale, inclusiv toate taxele și impozitele și excluzând excepțiile privind suprataxe (vânzare online ce va fi afișată).

 

 1. Pentru serviciul de cumpărare online a tichetelor se va percepe un cost pentru procesarea comenzii online. Acesta va fi plătit pentru fiecare tichet achiziționat, în suma indicată în mod expres lângă prețul de pe platforma online de vânzare, pe site-ul web al companiei. PROEDUS își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a modifica din când în când valoarea serviciului online, la propria sa latitudine. Valoarea serviciului online pentru servicii deja cumpărate nu va fi afectat de modificare. Costul pentru serviciul online se percepe pentru întreținerea sistemului de cumpărare a serviciilor online, procesarea comenzii Clientului. Suma finală de plătit online cuprinde prețul standard stabilit de PROEDUS plus Costul pentru serviciul online indicat lângă prețul. Dacă nu este de acord să plătească Costul pentru serviciul online, Clientul are opțiunea de a cumpăra de la casieria PROEDUS în limita locurilor disponibile.

 

 1. 35. Persoanelor care nu respectă regulile de conduită de mai sus li se va cere să părăsească incinta spațiilor, indiferent dacă au achiziționat un serviciu, chiar dacă participarea activității nu a început sau este în desfășurare. În cazul în care un participant refuză să părăsească voluntar incinta spațiului, aceștia pot fi obligați să părăsească spațiul de către agenții de securitate ai acestuia sau de către autoritățile de poliție, pe care personalul angajat ii va suna în cazul în care clientul refuză să respecte regulile și/sau devine agresiv.

 

 1. 36. PROEDUS nu va fi răspunzător dacă, din orice motiv, site-ul său web nu este disponibil pentru orice perioadă. Accesul la site poate fi suspendat temporar sau permanent în orice moment și fără notificare prealabilă. PROEDUS nu garantează niciun rezultat specific din utilizarea acestui site. PROEDUS va fi scutit de orice răspundere pentru actele, omisiunile și conduita oricăror utilizatori terți și/sau hackeri, dacă este cazul.

 

 1. 37. PROEDUS nu își asumă nicio răspundere pentru acțiunile și/sau comportamentele inadecvate ale participanților săi împotriva altor participanțiși a terților care au pătruns în cinematografe prin încălcarea prezentului TCG.

 

 1. 38. Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate în mod explicit în prezentele reglementări, se va aplica legea română.

 

 1. 39. Participantul poate depune o reclamație cu privire la neregulile din cinematograful din cadrul unei perioade de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la descoperirea problemei, dacă nu se specifică altfel aici. Reclamația poate fi trimisă și prin e-mail la adresa: contact@proedus.ro. În conținutul reclamației, participantul trebuie să specifice obiectul nemulțumirii si să dea cat mai multe amănunte cu privire la aceasta.

 

 1. 40. Reclamația va fi examinată și soluționată de PROEDUS în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul în care PROEDUS primește reclamația. Acesta va informa clientul despre decizia sa prin e-mail și/sau prin poștă, la alegerea articipantului exprimată in reclamație.

 

 1. 41. Orice reclamație va fi luată în considerare numai însoțită de originalul tichetului achiziționat, ca dovadă a faptului că participantul a luat parte la evenimentul respectiv.

 

 1. 42. În cazul unui litigiu între participanți și PROEDUS, părțile vor depune toate eforturile rezonabile și necesare pentru a soluționa litigiul într-un mod amiabil prin negocieri și concesiuni reciproce. Dacă nu se ajunge la un acord în termen de o lună de la esecul negocierilor amiabile, acesta va fi înaintat instanței române competente din Municipiul București.

 

 1. 43. Achiziționarea de servicii pentru un eveniment este considerată un contract pentru furnizarea de servicii de activități de agrement, prin care PROEDUS se angajează să furnizeze acest serviciu la un anumit moment dat sau într-o anumită perioadă și, ca atare, participantul nu se poate retrage din contract așa cum este specificat în art. 16 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu comercianții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

 

 

 

 

DISPOZIȚII FINALE

 

 1. 44. PROEDUS își rezervă dreptul de a modifica periodic, prin decizia Directorului, Termenii și Condițiile Generale fără notificare prealabilă. Modificările vor intra în vigoare după publicarea și postarea pe site-ul PROEDUS și la casieria PROEDUS din Bulevardul Decebal 11, sector 3, București. Actualizarea Termenilor și condițiilor vor avea efect doar pentru viitor, din momentul publicării pe site și la casierie, fără a afecta rezervările și/sau achizițiile de servicii online și tranzacțiile deja efectuate conform regulilor vechilor Termeni și condiții.

 

 1. 45. În prezent și până la expirarea restricțiilor impuse de autorități pentru protecția împotriva COVID 19, PROEDUS își rezervă dreptul de a face modificări operaționale ad-hoc pentru a respecta toate reglementările aplicate, care s-ar putea schimba din când în când.

 

 

 

 

Actualizat la data de 23.11.2021