Termeni și condiții

Platforma de E-learning www.hubproedus.ro – Termeni și condiții

 

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, video-urile sau alte materiale din cursurile oferite în cadrul platformei de E-learning hubproedus.ro sunt proprietatea furnizorilor de training care le-au postat şi/sau predat.

Participanţii la cursurile oferite prin platformă nu au permisiunea să distribuie, să modifice, să copieze, să transmită, să expună, să refolosească, să reproducă, să publice, să autorizeze, să acorde o licenţă de folosire, să creeze lucrări derivate din sau să transfere, să vândă sau să folosească conţinutul cursurilor şi materialelor aferente, parţial sau în totalitate, în orice mod, fără acordul în scris al furnizorilor.

Proprietarul platformei îşi va exercita în mod activ drepturile sale de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

 

 1. Responsabilitatea furnizorilor

Profesorii și furnizorii de training răspund pentru propriile acţiuni, măsuri, decizii luate în ceea ce priveşte cursurile/ diversele activități non-formale, fie înregistrate, fie în regim de live streaming oferite de către ei pe platforma hubproedus.ro Furnizorii sunt răspunzători pentru interacţiunile cu cursanţii şi pentru orice fel de plângeri, dispute, prejudicii de orice fel care să fie legate de conduita furnizorilor.

Furnizorii de training sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale sau alte daune legate de folosirea platformei  şi de înregistrarea, participarea sau orice fel de altă acţiune legată de cursurile oferite prin platformă, indiferent dacă acestea se realizează pe baza unui contract, responsabilitate legală sau altă modalitate.

De asemenea, prin folosirea platformei hubproedus.ro furnizorii sunt acord să ne despăgubească în situația în care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și folosesc conținutul cursurilor de pe platformă, apere şi să ne exonereze de şi împotriva oricăror pretenţii ale unor terţe părţi referitoare la pagube, pierderi, solicitări, cheltuieli (incluzând cheltuieli de judecată) ce au apărut sau pot apărea în legătură cu a) conţinutul transmis sau postat de către furnizor, b) folosirea serviciilor oferite pe platformă, c) încălcarea Termenilor şi Condiţiilor platformei sau d) încălcarea legii sau a unor drepturi ale unor terţe părţi. Acesta obligaţie va continua şi după ce încetezi folosirea platformei hubproedus.ro şi/sau relaţia contractuală cu noi.

În cazul în care ne considerăm prejudiciaţi, vom exercita mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie.

 1. Responsabilitatea utilizatorilor

Accesul pe platformă este supus limitelor de utilizare, conform drepturilor acordate de tipul de cont realizat.

Utilizatorul are obligația de a nu furniza informații false la realizarea contului. Datele de logare/parola unui utilizator nu pot fi transferate sau partajate cu o altă persoană.

Utilizatorul este responsabil pentru respectarea acestui acord, pentru exactitatea, calitatea și legalitatea conținutului și a mijloacelor prin care a dobândit conținutul.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea dreptului de copyright pentru materialele publicate pe platformă.

Utilizatorului îi este cu desăvârșire interzis să:

 • vândă, revândă, licențieze, distribuie sau închirieze orice serviciu sau produse care să includă orice serviciu oferit de HUBPROEDUS;
 • utilizeze serviciul HUBPROEDUS pentru a stoca sau transmite materiale care încalcă drepturile unei terțe părți, calomniatoare, ilegale sau delictuale, să stocheze sau să transmită materiale care încălcă drepturile de intimitate ale terților;
 • interfere sau perturbe integritatea sau performanța unui serviciu sau a datelor conținute de acesta aparținând unei terțe părți;
 • încerce să obțină acces neautorizat la orice serviciu sau conținut sau la sistemele sau rețelele corespunzătoare acestora;
 • copieze un serviciu sau orice funcție, caracteristică sau interfață de utilizator ale acestuia;
 • copieze conținut, cu excepția cazurilor permise în acest document sau un acord scris al deținătorului dreptului de copyright;
 • acceseze orice serviciu sau conținut pentru a construi un produs sau un serviciu competitiv.

 

 1. Termeni legali aplicabili

Dacă o parte din Termenii şi condiţiile platformei hubproedus.ro va fi considerată inaplicabila sau invalidă, atunci acea parte va fi înlocuită de o prevedere legală opozabila care se apropie cel mai mult de intenţia iniţială a respectivei reguli şi restul Termenilor şi Condiţiilor Platformei hubproedus.ro și va continua să îşi producă efecte.

Termenii şi condiţiile Platformei hubproedus.rorelaţiile şi interacţiunile pe şi legate de platformă sunt guvernate de legile aplicabile în România. Dacă apare orice fel de dispută, echipa PROEDUS este deschisă să ajute la soluţionarea acesteia – te rugăm să ne contactezi potrivit secţiunii Contact. În cazul în care nu eşti mulţumit de felul în care a fost soluţionată plângerea ta, te poţi adresa instanţelor competente din Municipiul Bucureşti.

 

 1. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor Platformei hubproedus.ro

Periodic, vom actualiza unilateral aceşti Termeni şi Condiţii ai platformei pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflecta practici noi şi diferite. Modificările vor deveni aplicabile în ziua în care sunt postate cu excepţia cazului în care se prevede altfel. Dacă continui să folosești platforma hubproedus.ro după ce aceste schimbări au devenit aplicabile, accepţi respectivele schimbări. Termenii actualizaţi vor înlocui vechea formă a respectivilor termeni şi condiţii.