FORMULAR DE INSCRIERE
Sunt
elev
parinte
cadru didactic
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale si cu politica de confidentialitate
Cunoscand prevederile Art.323-326 din Noul Cod Penal privind falsul in declaratii si uzul de fals, declar ca informatiile furnizate sunt reale, conforme, valide si in concordanta cu realitatea