Politica de confidențialitate

 

 1. INTRODUCERE

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum și de ce colectăm, utilizăm și gestionăm datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care www.hubproedus.ro  folosește cookie-urile, dar și Secțiunea privind ”Termeni și condiții” privind modalitatea de interacționare cu site-ul, drepturi de autor  etc.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea instituției: Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS,

Adresă: - Bd. Decebal nr. 11, București, sector 3

E-mail: dpo@proedus.ro

De la momentul primirii cererii, instituția noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.  Cererile dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la primirea acestora.

 1. DEFINIȚII

 

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 

operator” – Centrul De Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.hubproedus.ro  

 

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Platformă online” – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către Centrul De Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – www.hubproedus.ro

 

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

 

 

 

                                                                                                                       

III.        COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROEDUS prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, voluntari, prestatori etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;

 

PROEDUS va prelucra datele cu caracter personal conform dispozițiilor legale privitoare la păstrarea datelor sau conform perioadei de retenție declarate, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

 

 1. MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră în cadrul procesului de inscriere voluntară în cadrul proiectelor desfășurate prin intermediul formularelor puse la dispoziție în cadrul site-ului web www.hubproedus.ro, prin navigarea site-ului web, a platformelor sociale de comunicare, formularelor, activităților, dispozitivelor utilizate, în scopurile declarate și în temeiurile legale și legitime, aplicabile activității desfășurate. 

PROEDUS, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează date:

 1. i) direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:
 • procesul de înscriere în programele desfășurate, atât la sediul PROEDUS, cât și prin intermediul site-ului web – hubproedus.ro prin intermediul formularelor;
 • achiziționarea biletelor / tichetelor pentru participare la activitățile desfășurate de către PROEDUS și/sau de către entități Partenere [activitățile pentru care se vor percepe taxe pentru serviciile prestate vor fi identificate în mod expres];
 • navigarea online a site-ului web – hubproedus.ro ;
 • contactarea și/sau formularea de solicitări în funcție de modalitatea de contactare aleasă;
 • participarea la concursurile /programele organizate;
 • participarea prin transmiterea de date personale în cadrul procesului de înscriere ca profesor /voluntar
 • participarea la sondaje, studii privind feedback-urile participanților la proiecte/programele desfășurate de PROEDUS
 • abonarea la newsletter

 

 1. ii) prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru; Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre cookies.

iii)        prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare 

 

 1. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

PROEDUS se angajează să păstreze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 

 • procesul de înscriere la activitățile desfășurate în cadrul PROEDUS

Prin inițierea procesului de înscriere în programele noastre, precum și pentru rezervarea locurilor sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

-           nume și prenume

-           adresa

-           adresă de e-mail

-           număr de telefon

-           vârstă

-           ocupație

-           unitatea de învățământ

Declarăm că datele pe care ni le furnizați pentru înscrierea în programe nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele declarate, respectiv

Scop

Prelucrare

Categorii de date personale prelucrate

Temei legal

Durată retenție

Înscrierea la activitățile desfășurate de către PROEDUS

 

Rezervarea biletelor/locurilor

Procedură de înscriere la evenimentele organizate de către PROEDUS

Nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, unitatea de învățământ *

Îndeplinire obligație contractuală

Îndeplinire obligație legală

5 ani sau alt termen prevăzut conform dispozițiilor legale aplicabile

 

*Având în vedere că fiecare Program, Proiect, Parteneriat are particularități cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (datele prelucrate, posibili destinatari, parteneri contractuali), vă rugăm să parcurgeți Regulamentul de Organizare al Proiectului/ evenimentului și/sau notele de informare puse la dispoziția dumneavoastră fizic la sediul PROEDUS sau prin intermediul website-ului, în secțiunile dedicate fiecărui eveniment pentru a fi informat complet cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră de către instituția noastră.

 

 • Procesul de înscriere în programul de voluntariat

Prin inițierea procesului de înscriere în programul de voluntariat conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:

 • Nume și prenume
 • Adresa
 • Număr de telefon
 • Vârstă
 • Experiență profesională
 • Preferințe
 • Date privind educația
 • Calificări

Declarăm că datele pe care ni le furnizați pentru înscrierea în programul de voluntariat nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele declarate, respectiv:

Scop

Prelucrare

Categorii de date personale prelucrate

Temei legal

Durată retenție

Desfășurarea programelor de voluntariat

Colectare – completare formulare înscriere program Voluntariat

Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, vârstă, sex, experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări

 

Interes legitim – aplicabilitate obiect de activitate PROEDUS

5 ani

Desfășurarea programelor de voluntariat

Transmitere  confirmare completare formular

Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, vârstă, sex

experiență profesională, preferințe, date privind educația, calificări

Interes legitim – aplicabilitate obiect de activitate PROEDUS

5 ani

Desfășurarea programelor de voluntariat

Derularea raporturilor de voluntariat – Contract de voluntariat

Nume și prenume , adresa, adresă de e-mail, număr de telefon, CI/Pașaport/ Permis de ședere seria și nr/ data eliberării/ CNP, semnătură

 

Obligație legală – prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat

5 ani/ perioadă legală de retenție

 

 

 

 • Informare, comunicare și publicitate – transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter)

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind campaniile, activitățile.

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de informare, comunicare, publicitate și alte asemenea au la bază interesul legitim al  PROEDUS de a înțelege nevoile și așteptările persoanelor interesate de programele noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume.

 

 

Scop

Prelucrare

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Informarea, comunicarea și publicitatea serviciilor educaționale prestate de către PROEDUS

Colectare – abonare newsletter

Nume și prenume

Adresă de e-mail

Consimțământ

5 ani sau până la retragerea consimțământului, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare

 

 

 

 

 

 • Sondaje, studii privind feedback-ul participanților la proiectele/programele desfășurate de PROEDUS

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având, de asemenea, în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările participanților și/sau ale potențialilor beneficiari/participanți cu privire la serviciile noastre educaționale.

Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind aspectele pe care le doriți îmbunătățite sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor din cadrul website-ului nostru sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

 

 

Scop

Prelucrare

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Sondaje, studii privind feedback-ul participanților la proiectele/programele desfășurate de PROEDUS

Colectare – completare formulare

Nume, prenume, adresa de email, aspecte comunicate, preferințe, solicitări, propuneri, recomandări formulate de către dumneavoastră

Consimțământ

Pe o perioada de 5 ani sau pana la retragerea consimțământului, care situație intervine prima

 

 

 • Creare cont

Pentru crearea unui Cont pe website-ul www.hubproedus.ro , este necesară introducerea datelor cu caracter personal.

Contul este necesar în cadrul website-ului pentru accesarea secțiunilor dedicate cu prezentări / informări / lecții / cursuri.

 

Scop

Prelucrare

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Creare cont

Colectare – creare cont

Nume și prenume

Telefon

Adresă (județ, oraș)

Unitatea de învățământ

clasa

Adresă de e-mail

Calitatea în care se deschide contul (elev, profesor, cadru didactic)

Executare contract

10 ani de la deschiderea contului

 

 

 • Achiziționarea biletelor/tichetelor de participare

Pentru crearea unui Cont pe website-ul www.hubproedus.ro , este necesară introducerea datelor cu caracter personal.

Contul este necesar în cadrul website-ului pentru accesarea secțiunilor dedicate cu prezentări / informări / lecții / cursuri.

 

Scop

Prelucrare

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Achiziționarea biletelor/tichetelor de participare

Colectare – achiziționare bilete

Nume și prenume

Telefon

Adresă de e-mail

Executare contract

Conform obligațiilor legale

Plata va fi redirecționată pe platforma https://netopia-payments.com/  . În acest sens, vor fi prelucrate de cărte partenerii noștri informații privind: numele, prenumele, numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV. Pentru mai multe informații privind modalitatea de plată vă rugăm să parcurgeți secțiunea de Termeni și Condiții.

 • Navigarea online – utilizarea cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare ("cookie-uri" *) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.hubproedus.ro

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului,
 • Afișarea corectă a conținutului,
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul / aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită,
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul site-ului,

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și  pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre cookie.

 

 

 

 

 

 • Utilizarea Platformelor Sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către PROEDUS se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind proiectele și activitățile desfășurate.

Datele personale la care avem acces:

-           numele și prenumele;

-           pseudonimul;

-           adresa de email;

-           fotografie publicată ca imagine de profil;

-           descrierea sau preferințele personale;

-           datele cu care va logați pe site-urile de socializare;

-           legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

 

 

 

 • Utilizarea canalelor de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

-           nume, prenume

-           adresă de email

-           număr de telefon

-           orice alte informații/detalii pe care le furnizați prin utilizarea canalelor de comunicare/contact

 

Scop

Prelucrare

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Furnizarea răspunsurilor față de solicitările dumneavoastră

Colectare – completare formulare / transmitere e-mail, adresă de contact / contactare telefonică

Nime și prenume

Adresă de e-mail

Alte date furnizate voluntar în cadrul solicitării

Interes legitim

3 ani de la data furnizării răspunsului

 

 • Prelucrarea datelor privind siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și/sau spațiilor

 

Vă informăm că locația în care ne desfășurăm activitatea este monitorizată video exclusiv în scopul asigurării cerințelor de siguranță și securitate a persoanelor, bunurilor și spațiilor. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin monitorizarea video vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de email - dpo@proedus.ro

 

Scop

Prelucrare

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Durată

1

Securitatea și siguranța personalului și a bunurilor

Colectare – supraveghere video

Imagine

Interes legitim

30 de zile

 

 • Prelucrarea datelor pentru accesul în cadrul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS

În conformitate cu prevederile legale aplicabile la momentul comunicării prezentei Politici,  Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS are obligația de verificare a valabilității Certificatului Digital al Uniunii Europene pentru Covid-19 (”Certificatul”) și doar în cazul deținerii unui certificat valabil cu privire la vaccinarea, trecerea prin boală sau efectuarea unui test cu rezultat negativ, va fi permis accesul la activitățile desfășurate de către instituție.

Prelucrarea datelor cu caracter este realizată exclusiv prin vizualizarea datelor afișate de către aplicația ”Check DCC”, fără ca datele dumneavoastră să fie stocate sau prelucrate în orice alt mod.

În cadrul aplicației sunt afișate următoarele date cu caracter personal:

 • nume și prenume;
 • data nașterii;
 • situația epidemiologică a persoanei - vaccinată, trecută prin boală sau deținătoare a un test negativ realizat în ultimele 48 de ore pentru testele antigen sau realizat în ultimele 72 de ore pentru testele PCR.

Pentru mai multe informații vă rugăm să parcurgeți Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru accesul în cadrul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, disponibilă atât în cadrul website-ului www.hubproedus.ro , cât și la intrarea în sediul instituției (zona de verificare).

 

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

Având în vedere obiectul de activitate al PROEDUS, și faptul că activitățile desfășurate se adresează în special minorilor, PROEDUS prelucrează datele acestora. Cu toate acestea, înainte de colectarea datelor cu caracter personal ale minorilor, PROEDUS obține consimțământul părinților/reprezentanților legali pentru prelucrarea datelor minorilor.

 

 1. PARTAJAREA ȘI TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROEDUS are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 1. a) prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 2. b) îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim PROEDUS;
 3. d) îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.
 4. e) exprimarea expresă a consimțământului;
 5. f) respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 6. g) respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalele desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente;

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

PROEDUS vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”)  în situația utilizării unor instrumente precum platformele ce pun la dispoziție formularele utilizate pentru înscrierea în programele desfășurate de către PROEDUS, platforme ce eficientizează înscrierea prin afișarea evenimentelor PROEDUS, etc.

 

VII.      RETENȚIA DATELOR

PROEDUS se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal. Instituția ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

 • Dacă prevederile legale o impun;
 • Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

 

VIII.     SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DATELOR

PROEDUS va evalua și va adapta în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal prelucrate. În acest sens, PROEDUS implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, PROEDUS desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de PROEDUS și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate PROEDUS are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. PROEDUS are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

 

 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită PROEDUS să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care PROEDUS nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;

 

 • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;

 

 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

 

 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

 

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, instituția noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către instituția noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către PROEDUS într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

 

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

Prin prezenta Politica de confidențialitate urmărim identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal posibile în desfășurarea activității, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale prin Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de email -  dpo@proedus.ro

Pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, PROEDUS va actualiza și va completa prezenta informare. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

 

 

Data prezentei versiuni: 24 noiembrie 2021