Despre liceu
 

Plan de acțiune

Planul de Acţiune al Şcolii reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământul liceal şi profesional în perspectiva anului 2020. El poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională şi de către alţi furnizori de educaţie.

Planul de Acţiune al Şcolii se înscrie înt-un cadru  mai  larg de estimare a liniilor de dezvoltare, a politicilor şi strategiilor de urmat în învăţământul românesc, pentru adecvarea la realitatea socio-economică şi culturală, pentru perfecţionarea serviciilor educative şi pentru alinierea la modelele şi practicile europene.

Acesta este instrumentul prin care echipa managerială îşi propune să realizeze schimbări şi o dezvoltare instituţională în condiţii de complexitate. Este expresia unei analize, a unei gândiri critice şi decizii colective, unei comunităţi de finalităţi şi interese precum şi a dorinţei comune de schimbare şi cooperare.

Planul de Acţiune al Şcolii constituie referinţa majoră în elaborarea şi fundamentarea deciziilor din cadrul Colegiului Economic Viilor. Având rolul analizei şi reflecţiei critice asupra situaţiei de fapt, planul explorează şi utilizează cât mai judicios resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor instituţiei de învăţământ.

Scopul PAS este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acțiune a instituţiei de învăţământ, de a contribui la creşterea calităţii învăţământului, inclusiv a inserţiei ratei socio-profesionale a absolvenţilor. Cu ajutorul acestuia se doreşte eliminarea punctelor slabe, a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, precum şi înlăturarea ameninţărilor sau atenuarea efectelor acestora .

Proiecte

Tur Virtual
Locație