Formular pentru rezervare și plată "Stagii de formare continuă pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar și părinți"
 
Nume :   
 
Prenume :   
 
Sex:   
 
CNP:   
 
Unitatea de învățământ   
 
Telefon:   
 
 
E-mail :  
 
Perioada:   
 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale și cu politica de confidențialitate (capitolul IX din regulamentul taberei), precum și cu restul termenilor și condițiilor precizate în Regulamentul Stagii de formare continuă pentru cadre didactice, personal didactic auxiliar și părinți.
 
 
Sunt de acord cu politica de retur (vizibilă și în Contractul de Prestări Servicii).
 
Cunoscand prevederile Art.323-326 din Noul Cod Penal privind falsul in declaratii si uzul de fals, declar ca informatiile furnizate sunt reale, conforme, valide si in concordanta cu realitatea
 
 
 
Va rugam descarcati cele 2 documente de mai jos necesare pentru finalizarea inscrierii
 
 


 
 
 
Tariful pentru o persoana este de 1643 Lei
 
Cum platiti?:   
 
 
 
.