Chestionar adresat cadrelor didactice privind participarea în cadrul unor proiecte de consiliere și orientare în carieră

CHESTIONAR

adresat cadrelor didactice privind participarea în cadrul unor proiecte de consiliere și orientare în carieră

Primar Gimnazial Liceal
1. Pe o scară de la 1 la 5, cât de importante considerați că sunt activitățile extra-școlare pentru elevii dumneavoastră?
1 - neimportante - 5 foarte importante

2. Pe o scară de la 1 la 5, cât de utilă considerați a fi consilierea vocațională pentru elevii dumneavoastră?
1 - inutilă - 5 foarte utilă

3. Dacă li s-ar oferi elevilor dumneavoastră posibilitatea de a beneficia gratuit de ajutorul unui consilier în carieră, în ce măsură i-ați încuraja să apeleze la serviciile specialistului?
1 - în foarte mică măsură - 5 în foarte mare măsură

4. Dacă elevii dumneavoastră ar avea posibilitatea să facă vizite de practică/informare într-un domeniu pe care îl consideră de viitor pentru sine, în ce măsură le-ați încuraja participarea?
1 - în foarte mică măsură - 5 în foarte mare măsură

5. Pe o scară de la 1 la 5, cât de relevantă considerați consilierea oferită de un specialist, în alegerea liceului/facultății, pentru elevii dumneavoastră?
1 - irelevantă - 5 foarte relevantă

6. Cum ați dori să fie implicați elevii dumneavoastră în activități non-formale, extra-școlare?
a) să fie într-o rețea stabilă care participă la proiecte non-formale
b) să fie într-o rețea de voluntari care să sprijine proiectele de educație non-formală
c) să fie doar informat despre aceste oportunități
d) nu consider relevantă educația non-formală
7. Considerați că activitățile non-formale ar trebui să aibă o pondere în admiterea la liceu/facultate?
Da
NU
8. Câți ani considerați ca ar fi util să dureze un proces de consiliere pentru descoperirea vocației și o orientare corectă în carieră, pentru elevii dumneavoastră?
a) între 1 an și 2 ani
b) între 2 ani și 3 ani
c) între 3 ani și 4 ani
9. Dacă ar avea posibilitatea implicării în activități extra-școlare/non-formale, v-ați încuraja elevii în acest sens?
1. Da
2. Nu
10. Aveți cunoștință de existența unui consilierul școlar în unitatea de învățământ în care activați?
1. DA
2. NU
11. Ați avea disponibilitate de a vă însoți elevii, periodic, pentru a participa la vizite de practică/informare, înafara școlii?
1. DA
2. NU