Chestionar adresat părinților privind participarea în cadrul unor proiecte de consiliere și orientare în carieră

CHESTIONAR

adresat părinților privind participarea în cadrul unor proiecte de consiliere și orientare în carieră
1. Pe o scară de la 1 la 5, cât de importante considerați că sunt activitățile extra-școlare pentru copilul dumneavoastră?
1 - neimportante - 5 foarte importante

2. Pe o scară de la 1 la 5, cât de utilă considerați a fi consilierea vocațională pentru copilul dumneavoastră?
1 - inutilă - 5 foarte utilă

3. Dacă i s-ar oferi copilului dumneavoastră posibilitatea de a beneficia gratuit de ajutorul unui consilier în carieră, în ce măsură l-ați încuraja să apeleze la serviciile specialistului?
1 - în foarte mică măsură - 5 în foarte mare măsură

4. Dacă copilul dumneavoastră ar avea posibilitatea să facă vizite de practică/informare într-un domeniu pe care îl consideră de viitor pentru sine, în ce măsură i-ați încuraja participarea?
1 - în foarte mică măsură - 5 în foarte mare măsură

5. Pe o scară de la 1 la 5, cât de relevantă considerați consilierea oferită de un specialist, în alegerea liceului/facultății, pentru copilul dumneavoastră?
1 - irelevantă - 5 foarte relevantă

6. Cum ați dori să fie implicat copilul dumneavoastră în activități non-formale, extra-școlare?
a) să fie într-o rețea stabilă care participă la proiecte non-formale
b) să fie într-o rețea de voluntari care să sprijine proiectele de educație non-formală
c) să fie doar informat despre aceste oportunități
d) nu consider relevantă educația non-formală
7. Considerați că activitățile non-formale ar trebui să aibă o pondere în admiterea la liceu/facultate?
Da
NU
8. După ce finalizează cursurile liceale, vă încurajați copilul să...?
a) Să meargă la o Universitate/Facultate
b) Să se angajeze
c) Să deruleze o activitate pe cont propriu/să deschidă o firmă
d) Alt răspuns (menționați):

9. Câți ani considerați ca ar fi util să dureze un proces de consiliere pentru descoperirea vocației și o orientare corectă în carieră, pentru copilul dumneavoastră?
a) între 1 an și 2 ani
b) între 2 ani și 3 ani
c) între 3 ani și 4 ani
10. Dacă ar avea posibilitatea implicării în activități extra-școlare/non-formale, v-ați încuraja copilul în acest sens?
DA
NU
11. Spre ce domeniu v-ați încuraja copilul să se îndrepte? (maximum 3 răspunsuri)
a) Artă/muzică/dans/pictură
b) Antreprenoriat
c) Sport/activități în aer liber
d) Cursuri de formare
e) Fotografie
f) IT
g) Muzică
h) Politică
i) Sănătate și stil de viață sănătos
j) Ecologie
k) Cultură/teatru /film
l) Altul. Care anume?

12. Aveți cunoștință de existența unui consilierul școlar în unitatea de învățământ a copilului dumneavoastră?
DA
NU
13. De câte ori cunoașteți să fi interacționat copilul dumneavoastră cu consilierul școlar din unitatea de învățământ?
niciodată
între 1 și 4 ori
între 5 și 10 ori
de peste 10 ori