„Nu poți lăsa urme în nisip atât timp cât stai jos.”


Uneori a descrie în cuvinte stări și momente este aproape imposibil de măsurat și atins. PROEDUS este un serviciu public de interes local al Municipiului București care are în centrul său de activitate educația complementară și extrașcolară – acea parte a învățării la care este nevoie să ne deschidem și să învățăm a învăța -. La PROEDUS suntem parte din activitatea de învățare a elevilor și dezvoltare a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar. Ansamblul de activități pe care îl realizăm acoperă o gamă atât de largă, încât fiecare dintre noi învață și se destinde. Prin natura sa, instituția este unică în peisajul educațional românesc și aș îndrăzni a spune că poate depăși limitele naționale, căci toate acțiunile, programele și activitățile aduc laolaltă părinții, elevii și cadrele didactice – actorii principali din cadrul actului educațional -.

 

În orice context de învățare, și nu numai, îmi place să afirm și să întăresc ideea că PROEDUS este singura instituție ce valorifică toate cele 365 de zile ale unui an întreg, nu există încă o entitate capabilă care să acopere în mod eficient cele 175 de zile de școală efectivă împreună cu cele 190 de zile libere pe un interval orar extins, cu o gamă complexă de activități recreativ – educative.

 

În 12 ani de la înființare atât numărul beneficiarilor direcți, cât și activitățile au crescut exponențial, fiind o dovadă vie a faptului că PROEDUS este acel pol care conectează educația în toate formele ei. Nu mi-am propus să creez o alegorie, ci am vrut să descriu în ansamblu întreaga activitate care este interconectată, toate activitățile PROEDUS sunt în strânsă legătură fiecare proiect tranzitând sub o formă sau alta către un alt proiect sau altă activitate.

 

Un lucru important de reamintit este acela că la PROEDUS transformăm și conectăm învățarea, suntem complementarul educației  formale -  învățarea experiențială fiind în centrul atenției tuturor membrilor echipei PROEDUS -. Capacitatea și ideea de construcție a acestei structuri a administrației publice locale bucureștene a fost aceea de a reuni în același mediu cât mai mulți elevi, indiferent de particularitățile acestora, PROEDUS dând dovadă în peste un deceniu că reușește cu brio să adune în același loc elevi premianți la materii de curriculă la nivel național și chiar internațional, elevi cu cerințe sau nevoi speciale, elevi cu performanțe sportive și pe toți aceia care se implică activ în dezvoltarea comunității în care trăiesc.

 

Implicarea activă și dezvoltarea educațională sunt două axe centrale ale PROEDUS, care concepe și susține programe de formare și pregătire atât a tinerei generații, cât și a profesorilor acestora – un alter- ego al formării elevilor. Un alt punct de referință este voluntariatul, acea manifestare pe care o insuflăm atât elevilor liceeni, cât și profesorilor, cel mai amplu program de voluntariat la nivel național susținut de administrația publică locală. Plecând de la celebrul citat „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” construim experiențe de învățare și dezvoltare personală pentru elevi și profesori, iar activitatea de voluntariat se dezvoltă continuu la nivelul Municipiului București. Lucrând la PROEDUS suntem datori să fim parte a schimbării de paradigmă și să ne asigurăm constant că întreg ansamblul de recomandări naționale, europene și chiar internaționale în materie de dezvoltare educațională sunt preluate, adaptate și implementate. Elevii sunt un axis-mundi al activității PROEDUS, iar arhitectura planului de activități este în strânsă legătură cu nevoile și așteptările acestora. 

 

„Fiecare pas contează! Oricând! - deviza după care ne ghidăm în a valorifica experiențe de învățare în orice moment, căci suntem conștienți că fiecare activitate marchează existența participanților la proiect și chiar a echipei tinere PROEDUS!

 

Cu cele mai bune gânduri,

Victor - Constantin Vlăduț